สินค้า

วาล์วควบคุมไฮดรอลิก

เทปน้ำหยด

บอลวาล์วพีวีซี

วาล์วชลประทาน

ดริปเปอร์และสปริงเกลอร์

มินิวาล์วและอุปกรณ์

แคลมป์อาน

กรอง

อารีย์ วาล์ว

หัวฉีดปุ๋ย Venturi

ท่อพีวีซี LayFlat และฟิตติ้ง

เครื่องมือและอื่นๆ